• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning
Projekt

CEDIF

I samordning med Myndigheten för Utveckling och Social inkludering (CEDIF) som är ett statligt program som vill bidra till utveckling och social integration till människor som lever i utsatthet, ger  vi möjlighet till 24 kvinnor att utbilda sig genom vår  FOCUS-applikation.

De flesta av dessa kvinnor arbetar som hushållsarbetare (städning av hem, matlagning, tvätt etc.) eller säljer saker på marknaden och de bor ofta i hyrda rum i utkanten av staden.

Vi på Dispurse utbildar ansvariga inom CEDIF i hur FOCUS är uppbyggt och fungerar, vår metodik för arbetet med FOCUS och gruppträffar samt vårt kompletterande material. För uppföljning av deltagarnas utveckling och synkronisering av plattor ansvarar CEDIF, med teknisk stöttning från Dispurse.

Andra projekt

Marias värld utvecklas

FOCUS huvudperson María ger möjlighet för oss att utveckla en värld där våra deltagare får möjlighet att arbeta med ett meningsfullt och användbart innehåll. Läs mer om den senaste utvecklingen.

UGEL - San Marcos

Sedan början av sin verksamhet i Peru har Dispurse, som ett samarbetsorgan, fokuserat på att utveckla lösningar för utbildning av ungdomar och vuxna, i samarbete med lokala aktörer och organisationer.

Var med oss och skapa en bättre tillvaro för kvinnor

Över 770 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet. Majoriteten av dessa är kvinnor.  Detta är en siffra som vi på Dispurse vill förändra. Stöd oss och var med i kampen för allas rätt till utbildning!