• Bidra till en värld utan fattigdom genom utbildning
Projekt

Distriktsmyndigheten i Cajamarca

Genom detta projekt får arbetarna som arbetar med allmän städning av miljöområdet i Cajamarca möjlighet att arbeta med vårt litteracitetsprogram, vilket gör det möjligt för dem att utveckla en grundläggande, digital och kritisk läskunnighet.

Deltagarnas motiveras av att med dessa nya lärdomar som de förvärvar kommer de att ha möjlighet att ta på sig andra funktioner och nya utmaningar i sin arbetsmiljö.

Projektet har genererat ett stort intresse och engagemang från de kommunala myndigheternas sida, som är uppmärksamma på utvecklingen av deltagarnas lärande och bidrar med tryckning och leverans av det kompletterande undervisningsmaterialet, utarbetat av Dispurse, till var och en av deltagarna.

Andra projekt

CEDIF

Mödrar i utsatta familjer får möjlighet att studera med FOCUS och tillhörande undervisningsmaterial. Samarbete mellan Dispurse och Myndigheten för Utveckling och Social Inkludering i Peru. 

Marias värld utvecklas

FOCUS huvudperson María ger möjlighet för oss att utveckla en värld där våra deltagare får möjlighet att arbeta med ett meningsfullt och användbart innehåll. Läs mer om den senaste utvecklingen.

UGEL - San Marcos

Sedan början av sin verksamhet i Peru har Dispurse, som ett samarbetsorgan, fokuserat på att utveckla lösningar för utbildning av ungdomar och vuxna, i samarbete med lokala aktörer och organisationer.

Var med oss och skapa en bättre tillvaro för kvinnor

Över 770 miljoner människor i världen saknar grundläggande litteracitet. Majoriteten av dessa är kvinnor.  Detta är en siffra som vi på Dispurse vill förändra. Stöd oss och var med i kampen för allas rätt till utbildning!